Příběh

mtron   Někde v galaxii …..   

Píše se rok 2854 , je to rok kdy byla zničena rodná planeta M:tronů , rok kdy byly vyhlazováni, ničeny jejich domovy, města, stroje, technologie, sklady, továrny, laboratoře… nic nemělo přežít. Proč? Nikdo dodnes neví .Mtroni byly a jsou do dnes národ hrdý a mírumilovný plný tradic a řádů.***

   Jen několik obchodníků, těžařů s vybavením a vesmírnými koráby přežilo masakr jejich rodu a rozdělilo se do skupin, unikli osudu ostatních z rodu M:tron. Rozprchli se do galaxií, aby našli nový domov s větší šancí pro přežití a založení už vymírajícího rodu M:tron.
***

   Po několika měsících putování nekonečným vesmírem dorazili do galaxie připomínající jejich domov. Planeta byla tak podobná jejich světu, že se rozhodli zde založit nový rod a nový domov. Píše se rok 01M.n.l. ( rok 1 M:tron nového letopočtu ) - skupina ,která čítá 5 členů M:tron se vydala na průzkum planety z cílem nalézt zdroje, známky inteligentního života a strategické místo pro postavení základny.Veškeré data z průzkumné cesty se zapisovali do hlavního počítače , probíhalo nečetné skenování planety.Čas ubíhal rychle , data se hromadila , planeta odhalovala své tajemství , krásu a bohatství .Nastal nejvyšší čas vybrat vhodné místo , místo kde bude založen nový rod , nová základna , nový domov M:TRON. Hlavní počítač dlouho zpracovával data nasbírané skenováním planety avšak finále toužebně očekávaný kurz k místu nového domova se už blížil …… konečně, dočkali jsme se …… kurz: quadrant 42.155. sector 20 …..letíme - směr zadán. O den později přiletěli lodě k bodu určení hlavního počítače.Samy nemohly uvěřit jak nádherné místo počítač vybral … je to náhorní plošina obklopená ze všech stran vysokými horami plná surovin .Skvělé útočiště a zároveň dobré místo pro obranu .Mezitím počítač navrhl a vypočítal nejlepší umístění budov, obranných štítu a zbraňových systému nové základny.

Začínáme budovat základnu nový domov ….. M:TRON.

***

    Priority se rozšířily na několik směrů. Hlavním cíle je postavit silnou a nedobytnou základnu a nedopustit se chyby , která měla za následek vyhubení starého rodu.Všichni se dali do práce. 5 členů posádky se dalo do stavby základny co navrhl počítač .... bylo jim jasné co je důležité a co se může postavit později. Střed základny tvořil generátor štítů a malá byť výkonná cranneritová elektrárna , o podál se budovalo výzkumné centrum , řídící centrum , výkonný radar, sklady, továrna pro stavbu jednotek a pro zpracování cranneritu.Tahle základna se od starých základen o něco lišila , byl zde plně automatický zbraňový ochranný systém s pozemními kanóny a s dvěma orbitálními kanóny,který doplňoval vysoce výkonný štít a radar. Něco stále přece jenom chybělo a nedalo jim to v podvědomí klid. Ano , zbytek rodu M:tron, skupin někde daleko ve vesmíru .Je zapotřebí sestrojit sondu , poselství , naději . Sondu , která dokáže najít a bezpečně donést zprávu ,zbylým skupinám hledajícím útočiště jinde na okraji vesmíru.Zdálo se , že je nemožné sestrojit takou věc a vyslat jí ve velkém množství do vesmíru jenže opak je pravdou . Hodiny , dny , týdny výzkumů a výpočtů se ukládali do hlavního počítače jako mozaika, byla to úmorná práce, na jejichž konci tunelu čeká setkání s ostatními.Základna dostávala svojí tvář, budovy, přistávací plochy byly už dokončeny.Vývoj sondy už nebyl jenom pouhým snem , její sestrojení a vyslání bylo otázkou měsíce.Zdroje potřebné pro sondy se hromadily ve skladech , továrna se připravovala k zahájení výroby , plány už byly skoro hotovy. Otázkou zůstává jak zabezpečit data aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný a jakou zprávu instalovat do sondy aby byla přesvědčivá . První otázka byla ihned vyřešena instalujeme do sondy malí sken ,který proskenuje rodné znaménko M:tron nedající se napodobit , dále zabudujeme destrukční zařízení aktivující se pokusem o zneužití. Ještě jednu maličkost , co když nebudou mít lodě na přepravu k nám , měli bychom tam dát vysílačku s frekvenci pro spojení s námi.Tak dobře ještě nějaké návrhy v konstrukci a zabezpečení sondy než jí dáme do výroby ? To je asi všechno.Dáme se do práce…..

***

Píše se rok 02M.n.l. ( rok 2 M:tron nového letopočtu ) - Dnes je vynímečný den zapínáme ochranný štít základny . Konečně máme několik set sond na vypuštění . Zadejte cíle letu a od zítra začneme vypouštět. Den D -sondy jsou naloženy do transportní lodě M:6923 doprovázeny dvěmi průzkumnými letouny M:6811 na orbit planety kde začne vypouštění do vesmíru. Sondy vypuštěny , tak uvidíme jaky budeme mít úspěch. Po měsíci putování vesmírem se objevila první naděje, objev . Je to skupina 3 M:tronu který přežily. Sonda předala data a pozdravy. Vysílá sonda M:1245 - příjem : <<<< Zdravíme Nová základno M:tron - naše nová naděje, rádi bychom se připojily k vám , ale máme pouze jeden letoun 6811 a dvě vozidla , která neumíme přepravit.Žádáme Vás o pomoc pošlete transportní loď 6923 budeme vás čekat , máme pro Vás nějaké zprávy o zničení naší domovské planety - >>>> konec zprávy. Skvěle až se vrátí 6923 z vypuštění sond nechť se provedou úpravy pro transport a naloží se tovary pro cestu. Po několik dnech je připravena pro cestu transportní loď 6923 s menšími úpravami prostoru , 3,2,1, start leťte máte volnou cestu , šťastnou cestu ať jste brzo zpátky a bez problémů … velitel základny konec. Spojte se s M:trony , že už pro ně letí……

***

Píše se rok03M.n.l ( rok 3 M:tron nového letopočtu ) - Transportní loď přistála na planetě kde se měla nacházet skupina M:tronu .Zaměřte sondu M:1245 pro přesnější polohu….. Vyšlete rozpoznávací signál…. Signál vyslán , sonda se nehlásí. Divný buď už tu nejsou a nebo je vypnutá , aby je nikdo nenašel . Sonda se dá přece zaměřit i když je vypnuta , najdeme jí pomoc spektrálního analyzátoru cranneritu .Proveďte ….Hledáme veliteli. Veliteli sonda na planetě není , dobře změňte kurz na orbit planety a zaměřte asteroidy a měsíce kolem planety jestli se nenechali přesunout nějakou obchodní lodí na bezpečnější místo. Spojte se ze základnou M:tron " na místě určení nebyl balíček nalezen" rozkaz veliteli , zpráva odeslána. Spektrální analyzátor scanuje asteroidy i měsíce , bude to dlouho trvat . Zapněte rušičku , štíty a neviditelnost . rozkaz veliteli ,, provedeno. Kurz měsíc "LO" zadáno letíme. Nalezeno 64 asteroidů z toho na 6 ti z nich jsou podmínky pro př ež i tí. Proskenujte všechny omyl si nemůžeme dovolit. Rozkaz provedte Zpráva ze základny M:tron "cestou zpět nakupte tyto díly "soubor.M.dil.1 konec zprávy. Veliteli mám tu zprávu od obchodní federace, provedte příjem…. " Nabízíme Vám plány pro stavbu Hoverscooteru " konec zprávy …. Veliteli podle mých odhadů je to M:tron technologie , pošlete to do vyzkumného centra ať se nám na to podívají a sdělí jestli je to naše technologie a jestli poznají čí je to práce , rozkaz veliteli. Něco nového v oblasti scanování ? Nic veliteli. Hledejte dál .Zpráva od výzkumného centra : technologie je naše je to prototyp, který se zkoumal ještě před zničením naší domovské planety, kupte ty plány za každou cenu ,zjistěte od kud je mají a dokupte díly pro stavbu HS. Konec zprávy. Veliteli máme signál od skupiny co pro ní letíme , spojte nás. Veliteli lodi 6923 jsme zajati nepřátelskými piráty chtějí nás prodat Blacktronu. Žádáme Vás aby jste nás vykoupily i s našimi stroji , cena je 100.000 creditů. Dejte vědět nechceme do zajetí je to jistá smrt.Konec . No nechat je tam nemůžeme a když je vykoupíme nebudeme mít dost creditů buď na plány a nebo na díly. To je pravda. Letíme pro ně nenecháme je v tom, zaměřte tu pirátskou loď a potom koupíme plány, díly budou muset počkat , základnu to neohrozí a nás bude o něco víc. Pirátská loď zaměřena letíme k ním . Mtron - pirátům: letíme pro naše přátele vypněte štíty a připravte vstupní modul pro náš příchod. Veliteli štíty sklopeny , manévrovací rychlost k dokům. Jsem tam.Připravte credity a začnete nakládat techniku jdeme pro naše přátele…Veliteli technika naložena jak jste na tom? už jdeme připravte loď k odletu nastupujeme.Vítejte u nás jsme rádi , že jsme Vás z toho dostali. Letíme domu . Spojte se s obchodníkama koupíme ještě plány hoverscooteru. Rozkaz veliteli. Kurz k naší galaxii . Obchodníci nám poslali už plány pro stavbu . Zapnout neviditelnost , rušičku dodržujte kurz.Přecházíme do hyperprostoru 3,2,1 ……Zítra budeme na nové domovské planetě …

***

Píše se rok04M.n.l ( rok 4 M:tron nového letopočtu ) - Po roce tvrdých a usilovných prací na vybudování základny se rozšířil rod na 46 Mtronu. Přicházeli další zprávy z různých koutů galaxií jako úlomky do chybějící mozajky. Obchodování se surovinami se zlepšilo na tolik ,že skoro nebylo možne poplatit všechny obchody a dokonce se dalo říct, že si mtroni mezi obchodníky vybudovali dobré jméno ,které jim zabezpečilo lepší, levnější a kvalitnější materiály......Jak plynul čas a rod M:tronu podnikal více záchraných akcí a obchodních transakci. Zapisoval se do podvědomí některým národům, obchodníkům a imperátorům někdy s dobrým někdy záporným ohlasem.

Píše se rok05M.n.l ( rok 5 M:tron nového letopočtu ) Po mnoho let skrývání, živoření od zdrcující porážky se Mtronský rod začal znovu nadechovat k rozmanitosti a prosperitě. Jejich nekonečná vůle žít jim pomohla k novým úspěchům na poli výzkumu, obrany a těžařství. Byla opět ustanovena nejvyšší rada Mtronu, která se skládala z 11 členů. Ta okamžitě začala pracovat a vydala několik důležitých rozhodnutí.

***

Rozhodnutí nejvyšší rady Mtronů

***

1.obnovení posílání sond do všech koutů galaxie, pro nalezení Mtronských osadníků, kteří byli nucení uprchnout před nelítostným útokem Blacktronské rasy.

2.obnovení záchranných akcí a vyzvedávání Mtronských osadníků

3.zlepšení obranných zařízení - generátory štítů jednotek a základny

4.zvýšit těžbu krystalu CRANNERIT

5.vybudovat obrannou armádu proti nepříteli
6.vyvinout a postavit nový stíhač INTERCEPTOR - jednomístná verze stíhače, parametry - štítový generátor, děla a naváděcí rakety pro vzdušné a pozemní cíle

7.vyvinout a postavit nový obranný MECHWARRIOR - jednomístný stroj, který lze modifikovat i na pracovní stroj

8.vyvinout a postavit novou obchodní přepravní loď, která bude vozit materiál na stavbu základny, technologií, jednotek a zároveň odvážet krystal obchodníkům či jiným zájemcům.

9.kontaktovat ostatní rody Classic Space, Spyrius, Futuron, Space police I,II a nabídnout jim krystal a spolupráci proti boji s Blacktrony

10.koupit plány od Space police II na přepravní loď Galactic Mediator a provést její přestavbu, výzbroj a začlenění do záchranné flotily

11.vývoj a stavba bitevní lodi***

Technici, vědci, inženýři začali pracovat na svých projektech a úkolech stanovených nejvyšší radou. Všechno bylo na dobré cestě, některé projekty byly již dříve zkoumány a vyvíjeny. Nejlepší zprávou vždy bylo objevení nějakých Mtronských osadníků, pro které byla hned vyslána záchranná flotila. Rod Mtronů se rozrůstal a počet záchranných misí a zachráněných Mtronů rostl, jejich počet se vyšplhal přes 300 Mtronů. Ovšem mělo to i stinné stránky. Blacktroni tyto záchranné mise sledovali a snažili se jim zabránit. Při zjištění, že někde v galaxii začíná zase růst populace Mtronů, vyhlásili Blacktroni nejvyšší vojenskou pohotovost, což mělo za následek shromažďování jednotek a strojů pro útok. Blacktroni neměli ani ponětí kolik, kde se nachází Mtronská skupina. Proto začali po galaxiích pátrat a vysílat průzkumné letky.

***

Píše se rok06M.n.l ( rok 6 M:tron nového letopočtu ) Nejčernější obavy se vyplnily, Blacktroni chystali útok na základnu. Jejich plánem bylo tajně vybudovat v podzemí základnu, shromažďovat techniku a jednotky pro rychlý a zdrcující pozemní útok Mtronů. Jejich plány byly již v počátku odhaleny. Aby nedošlo k prozrazení, nechali Mtroni v nevědomosti Blacktrony a dále se v tichosti připravovali na obranu. Mtronská základna disponovala velice kvalitním štítem a sofistikovanou obranou včetně automatických věží. V den, kdy Blacktroni vylezli ze své podzemní základny Black Hole, jak se nazývala jejich tajná základna, připravili Mtroni uvítací kanonádu ze svých obranných postavení. Jak rychle pozemní a vzdušný útok Blacktronů začal, tak rychle skončil. Nemohoucnost útočníků proniknout štíty základny měl devastující účinky a přesná palba z děl a obranných postavení dokonala rychlou zkázu. Všude kolem byla vidět spousta mrtvých nepřátel. Doutnající trosky zničených strojů, krátery po smrtonostné palbě děl a v dálce prchající zbytky útočníků ze kterých se brzo stanou štvanci. Jak útok ustával, začal rod Mtronů čistit perimetr základny. Tanky a mechwarriory se pustili za odplatou. Co se zmáhalo na odpor, či žilo, bylo nelítostně ničeno. Mnoho Blacktronů se vzdalo nebo bylo pochytáno, zajato a uvězněno.Ti, co stačili zbaběle prchnout a vyhnout se zajetí, byli pronásledováni a ničeni na zemi i ve vesmíru. Trosky jejich lodí se tam budou vznášet a putovat jako odkaz, zpráva pro další nepřátele. Vítězství, vítězství. Byla to úleva a po dlouhé době velké vítězství nad stranou zla. Škody na základně byly zanedbatelné a ztráty Mtronu žádné. Několik zraněných bylo, ale to zvládlo pár náplastí a dnů odpočinku na lůžku.

***

Píše se rok07M.n.l ( rok 7 M:tron nového letopočtu ) Interceptor - prototyp byl postaven a řádně zalétán. Jeho vývoj v nové základně byl jednodušší a rychlejší než tomu bylo v minulých letech. Důvod je snadný. Pokrok na poli zbraňových a obranných systému byl značný, síla a urputnost ubránit se Blacktronským štváčům byla posunuta až za hranice možností Mtronů. Změna vývoje a stanovení nových priorit posunula rod Mtronu z role těžařů do role bojovníků ubránit se za každou cenu surovostem vesmíru. K tomu pomohl i vývoj nového stíhače. Interceptor je jednomístný útočný i obranný stíhač primárně určený ke zničení vesmírné hrozby Blaktronu. Jeho schopnosti se vypořádat se jednotkami na povrchu ve vzduchu i ve vesmíru od tanků, mechů, stíhačů, korvet, fregat, transportních lodí byl splněn na výbornou. Široká paleta nesených zbraní a výkonný štítový generátor dělá ze stroje smrtící ránu všem nepřátelům.

***

Píše se rok08M.n.l ( rok 8 M:tron nového letopočtu ) Nová hrozba, nové setkání. Velitelství Mtronský sil bylo konfrontováno s novou skutečností, novou hrozbou mnohem větší než si mohlo představit. NEOBLACKTRON - odnož Blacktronu I. Jejich odhalení a přípravy na zničení Mtronu bylo obrovským šokem. Mtroné žijí v domnění, že jejich technologie azbraňové systémy se zaobírají správným směrem, že jejich síla a sofistykovanost předčí ty Blacktronské.Bohužel byl Mtronský rod znovu odhalen. NEOBLACKTRON - shromažďující se v sousední galaxii v obrovských počtech pozemních a vzdušných jednotek na předsunuté základně s novým Mtronům dosud neznámým zařízením . Podle fotek pořízených průletem sondy zjistili, že zařízení je vlastně transportní kruh s obousměrnou červí dírou. Ta umožňuje přísun pozemních jednotek a techniky včetně flotil lodí. Tyto neuspokojivé obrázky a informace vyvolávají v radě Mtronu další znepokující neodpověditelné otázky. Kdy zaútočí??? Vědí o nás ??? Jaké počty jednotek budou nasazeny ??? Máme pro ti nim dost obranných jednotek ??? Vydrží náš generátor štítu základny jejich útok a bombardování a jak dlouho ??? Proč jsou vlastně tady ??? Rozhodnutí rady Mtronu na sebe nedalo dlouho čekat a určilo nový směr a nový cíl. Urychlí se výstavba transportních lodí a zvýší těžba krystalu. Následně bude na orbitě planety zahájena výstavba prvního hvězdného přístavu. Bližší parametry nejsou zatím známé, začínají se připravovat plány pro technické zázemí včetně doků a hangáru pro lodě . Největší otázkou bude vyzbrojení stanice a její doplňování životními surovinami. K dopravě surovin budou sloužit transportní carryaly, které se začnou v brzké době stavět na Mtronské základně.

Pokračování příště ...... Mtron


MTRON NEWS


Probíhající výstava v Brně
■ Kdy (začátek): 28.11.2015
■ Kdy (konec): květen 2016
■ Kde: Brno Obchodní centrum Olympie BAMBULE

AKTUALIZACE


10.02.2016

■ přidány nové fotky - základna 10

■ přidána stránka "píší o nás,
i s odkazy na články"

■ aktualní stav armády - 305 figů


KONTAKT


email: earth2000@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ


■ slovy díků nelze ani vyjádřit pomoc
jakou při tvorbě stránek Mtronu pomáhá
programátor a kamarád TYPERAK. Děkujeme